Verkoopeisen van rauwe melk VWA

Algemeen
Aan de consumptie van rauwe melk zijn risico's verbonden. Met name bacteriële besmettingen zijn een reëel gevaar. Zo zijn er diverse gevallen bekend van voedselinfecties die gerelateerd waren aan de consumptie van rauwe melk. De VWA signaleert de laatste jaren dat er groeiende belangstelling is voor het consumeren van deze rauwe melk, wat o.a. blijkt uit een aantal zogenaamde "melktaps" die veelal gevuld zijn met rauwe melk. Wettelijk gezien is dit toegestaan, waarbij meteen de kanttekening gemaakt moet worden dat de wetgever er van uit gaat dat de consument de rauwe melk kookt voor gebruik. Iets wat bij de melktaps niet het geval is, maar wel als de consument een pannetje melk bij de boer haalt om bijvoorbeeld pap te koken. Op grond van de mogelijke risico's is de VWA tegen de verkoop van rauwe melk aan de consument, met de bedoeling die ook rauw te consumeren.
 
Wettelijke eisen
Verkoopt iemand rauwe melk, dan is hij daarmee een "exploitant van een levensmiddelenbedrijf" geworden. De exploitant is verantwoordelijk voor de levering van een veilig product. De verkoop van rauwe melk is in de Warenwet toegestaan, met (voor koemelk) een aantal aanvullende eisen.
 
Officieel is elke exploitant van een levensmiddelenbedrijf verplicht een eigen voedselveiligheidsplan, gebaseerd op HACCP-principes te hebben, danwel te werken volgens een goedgekeurde hygiënecode. Voor de verkoop van rauwe melk gaat deze eis wat ver.
 
Algemene eisen aan de productie en verkoop van een levensmiddel zijn dat het hygiënisch gebeurt en (in geval van een bederfelijk product als melk) op een temperatuur die laag genoeg is om microbiële groei tegen te gaan. De VWA controleert op deze aspecten door de toestand op het moment van inspectie te beoordelen (is het verkooppunt schoon, is de melk gekoeld). Ook wordt van de exploitant verwacht dat hij aantoonbaar maakt de hygiëne en temperatuur te beheersen. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen en uitvoeren van een schoonmaakplan, waarbij wordt bijgehouden welke apparatuur wanneer gereinigd is, en het periodiek uitvoeren van een temperatuurcontrole, waarbij de resultaten bijgehouden worden. Waar nodig moet bijstelling plaatsvinden.
 
Specifieke eisen aan de verkoop van rauwe koemelk staan vermeld in het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen, artikel 8. In het kort worden ze hieronder weergegeven.
-          Rauwe melk mag alleen vanaf het bedrijf van de melkveehouder waar de melk gewonnen is, verkocht worden.
-          Deze rauwe melk mag niet voorverpakt worden; dus niet bijvoorbeeld in flessen klaargezet worden.
-          Microbiologisch zijn eisen gesteld aan het kiemgetal, Staphylococcus aureus en Salmonella.
-          Als de melk niet binnen 2 uur na het melken aan de consument wordt verkocht, moet de melk gekoeld worden tot max. 8° C bij verkoop binnen 24 uur na melken, en tot max. 6° C bij verkoop na 24 uur.
-          Op of in de directe omgeving van de tank of andere "recipient" waarin de melk ter verkoop wordt aangeboden moet duidelijk leesbaar vermeld worden: "RAUWE MELK VOOR GEBRUIK KOKEN".

                     
   
© www.rauwemelk.net 2019